Naše filozofie

Logo Sugar Cube
Kata-profil

Sugar Cube / Centrum kreativity a rozvoje osobnosti

Sugar Cube je zcela nové pokrokové centrum kreativity a rozvoje osobnosti, které se nachází v samém centru Prahy. Výjimečnost Sugar Cube spočívá v kombinaci miniškolky (výchova dětí a péče o ně) a zájmových kroužků, obojí pod jednou střechou! Sugar Cube nabízí spoustu vzdělávacích aktivit a kroužků rozvíjejících dětskou kreativitu, logiku, motoriku a samostatnost, které jsou do budoucího života takřka k nezaplacení. V nabídce proto najdete kroužky, jak pro ty nejmenší, tak pro mládež, ale i pro Vás rodiče. Naši nadšení lektoři se s Vámi rádi podělí o své dovednosti. V příjemných a nově zrekonstruovaných prostorách obklopených přírodou a uměleckými vjemy Vaše děti objeví nové činnosti, které je nejen přiučí novým věcem, ale hlavně je budou i bavit.

Thumb 2

Projekt Sugar Cube

Projekt Sugar Cube vznikl v létě 2014 jako výsledek dlouhodobé a usilovné práce. Výchozí myšlenka a  současné heslo projektu zní “Studenti dětem”. Našimi lektory jsou mladí, kreativní a  pozitivní lidé, kteří ke své práci přistupují zodpovědně, a zároveň jim nechybí smysl pro humor.

Thumb 3

Kreativita

Standardy 21. století se liší od požadavků století minulého. Kreativita, tvořivost, intuice a hledání alternativních řešení úloh – všechno, co spadá do oblasti pravé mozkové hemisféry, je teď nesmírně prospěšné a žádané. Podle teorie asymetrie hemisfér mozku odpovídá levá hemisféra za logické a racionální myšlení, zatímco pravá odpovídá za barevné obrazy a prostorovou představivost. Mnoho známých osobností současné doby aktivně využívá svou pravou hemisféru v procesu myšlení, např. Mark Zuckerberg, Steve Jobs nebo Richard Branson.

Thumb 4

Vývoj

Můžete se kreativitu naučit? Naše odpověď zní: „Ano!“ Zastáváme názor, že je potřeba kreativitu rozvíjet od útlého věku, umožnit dětem poznávat svět, nevytvářet bariéry a neničit přirozenou touhu člověka tvořit nové věci. Zakládáme si na tom, že děti by měly vyrůstat v kreativním prostředí, proto nabízíme kurzy i pro rodiče, kteří se chtějí rozvíjet se svými dětmi.

Přihlásit se k nám můžete online na našich webových stránkách v sekci „Online přihláška“.