ESF Operační program Zaměstnanost

Dětské skupiny Mezinárodní školky a jeslí Sugar Cube, z.ú. jsou podpořeny v rámci projektu ESF Operační program Zaměstnanost v investiční prioritě zajistit rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci. Cíl projektu spočívá ve snížení rozdílů v postavení žen a mužů na trhu práce.
  • Dětská skupina Sugar Cube byla podpořena v období od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2019, reg. číslo CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_074/0008539
  • Dětská skupina Sugar Cube byla podpořena na období od 01. 01. 2020 do 30. 06. 2022, reg. číslo CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_103/0015492
  • Dětská skupina Sugar Cube adaptační byla podpořena na období od 01. 01. 2020 do 30. 06. 2022, reg. číslo CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_113/0011546

Informace o projektech lze najít pod odkazem https://esf2014.esfcr.cz/PublicPortal/Views/Projekty/Public/ProjektSeznamPublicPage.aspx?action=get1