Skip to main content

Dětské skupiny Sugar Cube Barvínek 1, 2 a 3

Tento projekt je podpořen v rámci projektu ESF Operační program Zaměstnanost v investiční prioritě zajistit rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci. Cíl projektu spočívá ve snížení rozdílů v postavení žen a mužů na trhu práce.

Dětská skupina Sugar Cube Barvínek 1 byla podpořena na období od 01. 06. 2022 do 30. 09. 2023, reg. číslo CZ.03.1.51/0.0/0.0/22_142/0017380
Dětská skupina Sugar Cube Barvínek 3 byla podpořena na období od 01. 06. 2022 do 31. 08. 2023 , reg. číslo CZ.03.1.51/0.0/0.0/22_142/0017382

Školka Sugar Cube s velkým potěšením oznamuje otevření nových dětských skupin Barvínek na Praze 10. Dětské skupiny jsou určeny pro adaptaci a integraci dětí ve věku od jednoho roku do šesti let do českého vzdělávacího prostředí.

Dětské skupiny Sugar Cube Barvínek zahájí svou činnost v říjnu 2022 s otevírací dobou je od 08:00 do 16:00. Přesný termín otevření dětských skupin bude upřesněn.

V dětských skupinách se mluví ukrajinsky, česky, rusky a anglicky. Maximální počet dětí v jedné skupině je 12. Ve skupinách budou pracovat ukrajinští a čeští učitelé, kteří splňují veškeré kvalifikační požadavky.

Prostory mají veškeré potřebné vybavení. K dispozici je soukromý dvůr pro procházky, místo pro dočasné parkování a místo pro kočárky.

Dobrá dopravní dostupnost (10 minut od metra Flora).

Otevírací doba: Pondělí – pátek: 08:00 – 16:00
Adresa: Bohdalecká 1483/21d, 101 00 Praha 10 (ukázat na mapě)
Email: barvinek@sugarcube.cz
Telefon: +420 776 544 777
Školkovné: *
9 900 Kč / 5x celodenní / měsíc (08:00 – 16:00) – pro dětí starší 3 let
6 900 Kč / 5x celodenní / měsíc (08:00 – 16:00) – pro dětí mladší 3 let

* Podrobný ceník je na vyžádání

Дитячі групи Sugar Cube Barvínek (Барвінок) 1, 2 та 3

Tento projekt je podpořen v rámci projektu ESF Operační program Zaměstnanost v investiční prioritě zajistit rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci. Cíl projektu spočívá ve snížení rozdílů v postavení žen a mužů na trhu práce.

Дитячий садочок Sugar Cube з великою радістю оголошує про відкриття нових дитячих груп Barvínek (Барвінок) у Празі 10. Дитячі групи призначені для адаптації та інтеграції дітей у віці від одного до шести років у чеське освітнє середовище.

Дитячий садочок Sugar Cube Barvínek розпочне свою діяльність у жовтні 2022 року з графіком роботи з 08:00 до 16:00. Точна дата відкриття дитячих груп буде уточнена.

В дитячих групах розмовляють українською, чеською, російською та англійською. Максимальна кількість дітей в одній групі складає 12 осіб. У групах працюватимуть українські та чеські вчителі, кваліфікація яких відповідає всім кваліфікаційним вимогам.

Кожне приміщення обладнане всім необхідним. На території садочку є внутрішній двір для прогулянок, місце для тимчасового паркування та сховище для дитячих візочків.

Зручне розташування садочку, доступність громадським транспортом (10 хвилин від метро Флора (Flora).

Робочі години: Понеділок – п’ятниця: 08:00 – 16:00
Адреса: Bohdalecká 1483/21d, 101 00 Praha 10 (зобразити на мапі)
Email: barvinek@sugarcube.cz
Телефон: +420 776 544 777
Вартість навчання: * 9 900 крон / 5 разів на весь день / місяць (08:00 – 16:00) – дітям від 3-х років
6 900 крон / 5 разів вранці / місяць (08:00 – 16:00) – дітям до 3- х років

* Детальний прайс-лист за запитом

Mezinárodní školka a jesle Sugar Cube, z.ú.